ΚΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ( ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ - ΠΑΙΑΝΙΑ)