Δημήτριος Τσεντούρος ΠΑΤΡΑ (ΕΛΛΑΔΑ - ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ)