ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΑΞΟΣ)