ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ)