Κατηγορία Προϊόντος:  Ψηφιακοί Δέκτες

€30,00

Το προϊόν δεν διατίθεται για ηλεκτρονική πώληση

Το προϊόν δεν διατίθεται για ηλεκτρονική πώληση

0 Likes

Eίσοδος Scart - USB - HDMI
PVR Λειτουργία Εγγραφής
Αναπαραγωγή Προγραμμάτων σε USB
Λειτουργία Timeshift
Αναπαραγωγή multimedia αρxείων της USB συσκευής
Ελληνικό Μενού - EPG -Teletext - manual
Αυτόματη και xειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
Γονικό Κλείδωμα
Λίστα Αγαπημένων