Παράδοση Προϊόντων

Η Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων δεν εκτελεί η ίδια την παραγγελία σας αλλά αποστέλλει τις παραγγελίες σας online στον κάθε παραγωγό/κατάστημα και αυτό παραδίδει τα προϊόντα του εντός εύλογου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχει κάποια ειδική κατάσταση στη συμβεβλημένη εταιρία ταχυμεταφοράς. 

Από την ώρα παραλαβής των εμπορευμάτων από την courier αυτά θα παραδίδονται εντός τριών (3) ημερών ανάλογα την περιοχή που βρίσκεσθε όπως ορίζεται από τους όρους ταχυμεταφοράς της συμβεβλημένης εταιρίας ταχυμεταφορών, σε συμφωνία πάντα με την πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου παραγωγού/καταστήματος, όπως αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.