Αγορές B2B

Η Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων μπορεί να χρησιμοποιείται και για παραγγελίες από εταιρικούς Πελάτες χονδρικής μιας επιχείρησης (Πελάτες B2B). Σε αυτήν τη περίπτωση όμως θα πρέπει να έχει προηγηθεί συμφωνία με τον εκάστοτε προμηθευτή ώστε να συμφωνηθούν όλοι οι όροι συνεργασίας όπως: ειδική τιμολόγηση, τρόποι αποστολής, τρόποι πληρωμής, πιστωτικά όρια κλπ.

Εάν υπάρξει τέτοια συμφωνία οι αγορές-παραγγελίες μπορούν να γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς Προϊόντων και το e-shop του συγκεκριμένου προμηθευτή θα λειτουργεί απλά ως μηχανισμός παραγγελιοληψίας σε 24ώρη βάση. Οι τιμές μεταφορικών και υπόλοιπων εξόδων αν και υπολογίζονται αυτόματα από την Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων τη στιγμή της παραγγελιοληψίας, δεν θα ισχύουν σε αυτήν την περίπτωση και η τιμολόγηση και η αποστολή των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή προς τον πελάτη σύμφωνα με ό,τι έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί ρητή υποχρέωση του προμηθευτή η ειδική επισήμανση κατά τη διαδικασία λήψης και εκτέλεσης μιας παραγγελίας μέσα από τη δική του διαχειριστική καρτέλα, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που δίδονται στο στάδιο της εκπαίδευσης διαχείρισης παραγγελιών.