Το Εργαστήρι της Αθηνάς

Αργοστόλι (ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΘΑΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)